Lomakkeet

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

Jätehuoltolomake

Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

Rivi- ja kerrostalot

Sähköinen jätehuoltolomake. Linkin kautta pääset sähköisen asioinnin etusivulle. Liity jätehuoltoon -painikkeesta voit täyttää jätehuoltolomakkeen sähköisesti.

Jätekimppa

Kimppalomake

Yhteistä jäteastiaa käyttävien tulee tehdä ilmoitus kimppaan kuuluvista kiinteistöistä kimppalomakkeella. Kaikkien osakkaiden tulee allekirjoittaa lomake! Kimppalomakkeen lisäksi uuden asukkaan on aina palautettava myös jätehuoltolomake. Kts. ohje.

Äänekoski

Huomioithan lomakkeiden palautusosoitteet.

Jätehuoltolomake

Kimppalomake

Hakemus harvennetun tyhjennysvälin hakemiseksi (1-2 hengen taloudet, yli 4 viikon tyhjennysväli)

Yritykset

Jätehuoltolomake

Muita lomakkeita

Kompostointi-ilmoitus

Siirtoasiakirja tulee täyttää vaihtolavakuormista, kun toimitetaan rakennus- tai purkujätettä, vaarallista jätettä, sako- ja umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä tai pilaantunutta maa-ainesta.

Sydän-Suomen jätelautakunnalle palautettavat lomakkeet

Hakemus kiinteistön jätehuollon keskeyttämiseksi, jos kiinteistö käyttämättömänä yli 6 kuukautta. Lomakkeella voi hakea käyttökelvottomille kiinteistöille vapautusta jätehuollosta.

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä, jolla voi hakea myös pidennystä sakokaivon tyhjennysväliin.

Hakemus jätevesilietteiden omatoimiseen käsittelyyn. Käsittelijä täyttää ja listaa tyhjennettävät kohteet.