Linnankylän ekopiste on poistettu käytöstä väärinkäytösten vuoksi

Linnankylällä Maksalantien varressa Suojalinnan pihassa sijaitsevassa ekopisteessä on ollut sen luvattomasta käytöstä ja sinne kuulumattomien jätteiden tuonista johtuvia ongelmia 1990-luvulta lähtien.  Ekopisteen väärinkäytöstä johtuvia roskaantumisongelmia on yritetty ratkaista vuosien varrella lisäämällä keräysvälineitä, tihentämällä keräysvälineiden tyhjennysväliä, poistamalla katos ja vaihtamalla keräyspisteeseen uudet erityyppiset pintakeräysastiat. Mitkään tehdyistä toimenpiteistä eivät kuitenkaan ole ratkaisseet ekopisteen roskaantumisongelmaa ja viime aikoina roskaantumisesta johtuvat haitat ovat merkittävästi pahentuneet keräysvälineiden tihennetystä tyhjennysvälistä ja melkein päivittäisestä siivoamisesta huolimatta. Näin ollen Sammakkokangas Oy:llä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin poistaa Linnankylän ekopiste kokonaan käytöstä. Jätehuollon järjestämisestä vastaavat tahot ovat yhtä mieltä siitä, että vallitsevassa tilanteessa ekopisteen poistaminen on ainoa järkevä keino ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Linnankylän ekopiste ei ole ainoa ekopiste, jossa väärinkäytöksiä tapahtuu, vaikkakin muiden ekopisteiden haitat ovat olleet vähäisempiä, kuin Linnankylän ekopisteen tapauksessa. Ekopisteiden sekä muiden keräyspisteiden sekajätteen keräysvälineet on tarkoitettu ainoastaan niille omakotitalouksille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka maksavat aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksua. Tässäkin tapauksessa yhteisten keräyspisteiden keräysvälineet on tarkoitettu ainoastaan omakotitaloissa ja mökeillä päivittäin muodostuvan pakkausjätteen keräyspaikoiksi. Tehosiivouksien sekä aittojen ja varastojen siivouksesta syntyvät autojen peräkärryllä kuljetettavat kuormat, jotka sisältävät patjoja, huonekaluja, mattoja ym. yhteiseen keräyspisteeseen kuulumatonta siivousjätettä, on toimitettava Sammakkokankaan jätekeskukseen tai jäteasemalle. Keräyspisteisiin ei saa toimittaa ruokajätettä tai muuta maatuvaa jätettä. Ekopisteisiin, joissa vastaanotetaan ainoastaan hyötyjätteitä kartonki, lasi ja metalli, ei saa viedä sekajätettä, kuten elintarvikepakkauksia, patjoja, sohvia ja jne. Ekopisteiden väärinkäytökset aiheuttavat lisätyötä, mikä viime kädessä vaikuttaa käyttöoikeus- ja perusmaksujen suuruuteen.

 

Kunnallinen alueellinen jätehuoltoyhtiö

Sammakkokangas Oy