KELIRIKON VAIKUTUKSET JÄTEKULJETUKSIIN

Kelirikon aikana yksityisteillä liikennettä rajoitetaan usein liikennemerkillä. Jos tielle on asetettu liikennemerkki kelirikon aikaisesta painorajoituksesta, jätteenkuljetukset estyvät, ellei ajokieltomerkissä ole lisäkylttiä ”ei koske jäteautoa” tai ”huoltoajo sallittu”. Tiehoitokunta tai muu tienpitäjä huolehtii itse lisäkyltin painorajoituskyltin yhteyteen. Mikäli tiehoitokunta antaa jäteautolle luvan ajaa yksityistielle kelirikon aikaan, on siitä tiehoitokunnan ilmoitettava kirjallisesti Sammakkokangas Oy:lle lähettämällä paperinen lupa osoitteeseen PL 11, 43101 Saarijärvi tai sähköpostitse osoitteeseen info@sammakkokangas.fi.

Pyydämme huomioimaan, että
jätteenkuljettaja voi oman arvionsa perusteella jättää ajamatta huonokuntoiselle tielle.

Ellei tiehoitokunta anna lupaa ja heikkokuntoisen tien varrella asuva haluaa jäteastiansa tyhjennettävän kelirikon aikaan, on astia siirrettävä paikkaan, mistä jäteauto pääsee sen tyhjentämään. Astian siirrosta toiseen paikkaan on ilmoitettava Sammakkokangas Oy:n asiakaspalveluun joko puhelimitse numeroon 044 4685 502 ma-pe klo 9-15 tai sähköpostitse osoitteeseen info@sammakkokangas.fi, jotta tieto astian siirtämisestä välittyy jäteautoon. Jotta turhia kustannuksia ei syntyisi, tulee ilmoittaa heti painorajoituskauden alettua paikan vaihdoksesta tai keskeytyksestä Sammakkokangas Oy:n asiakaspalveluun. Painorajoituskauden päättyminen suositellaan ilmoitettavaksi myöskin, jotta astiatyhjennykset tapahtuisivat normaalisti. Jos saman tien varrella on useita jäteastioita, suositellaan ilmoituksen tapahtuvan tiehoitokunnan tai muun tienpitäjän toimesta.