Kompostointi

Elintarvikkeista koostuvan biojätteen kompostointi on sallittu ainoastaan kompostoria käyttäen. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia tai kompostointituotteen käyttöä. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyltä. Puutarhajätettä voidaan kompostoida ilman kompostoria, mutta kehikon käyttö on suositeltavaa.

Kompostorin rakenne

Kompostorin on oltava rakenteeltaan kannellinen sekä sellainen, etteivät eläimet pääse sinne. Kerros- ja rivitalokiinteistöjen sekä useamman kiinteistön yhteisellä kompostorilla on oltava nimetty hoitaja.

Ilmoitus kompostoinnin aloittamisesta

Biojätteen kompostoinnin aloittamisesta on aina tehtävä jätelautakunnalle kirjallinen ilmoitus, josta käy ilmi kiinteistön omistaja ja haltija, osoite, kompostoinnin vastuuhenkilö ja kompostointiin osallistuvien huoneistojen lukumäärä. Myös biojätteen kompostoinnin lopettamisesta tulee ilmoittaa.

Kompostorin sijoituspaikka

Kompostoria ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäs naapurin kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta neljää (4) metriä lähemmäksi tontin rajaa.

Käymäläjätteen, lannan ja lietteiden kompostointiin on saatava ympäristösuojeluviranomaisen lupa.